• anphatco.banhinhbannguyen-001
anphatco.banhinhbannguyen-001

BÀN HỘI NGHỊ HÌNH BÁN NGUYỆT

Mô tả sản phẩm

Bàn hội nghị hình bán nguyệt

chuyên dùng cho hội nghị, bàn họp, bàn tiệc trong nhà hàng, khách sạn, công ty tổ chức sự kiện.