• anphatco.banhinhbannguyen-002
anphatco.banhinhbannguyen-002

BÀN HỘI NGHỊ HÌNH BÁN NGUYỆT

Mô tả sản phẩm

Bàn hội nghị hình bán nguyệt.

chuyên dùng cho hội nghị, bàn họp, bàn tiệc trong nhà hàng, khách sạn, công ty tổ chức sự kiện